Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả trong công tác an toàn thực phẩm

Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả trong công tác an toàn thực phẩm

(TG) - Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề...

Tham mưu ... theo ý sếp

Tham mưu ... theo ý sếp

(TG) - “Tham mưu theo ý sếp” đã và đang xuất hiện ở không ít nơi, cơ quan, công sở, bởi nó mang lại nhiều “lợi ích”: sếp thích hơn (vì đúng ý), sếp hài lòng hơn (vì sự đồng lòng, giúp sức của cấp dưới), hiển nhiên sếp sẽ quan...

Phương pháp cách mạng và phương pháp công tác

Phương pháp cách mạng và phương pháp công tác

(TG) - Tuy không phải là phổ biến nhưng trên thực tế khi nói và viết vẫn có nơi, có lúc chúng ta đã nhầm lẫn giữa phương pháp cách mạng với phương pháp công tác.